Kalibrering och service

EU har utfärdat direktiv och rekommendationer för kalibrering av denna typ av instrument.

 

Smart Balancing har en serviceorganisation för att årligen göra kalibrering och annan nödvändig service på våra instrument.

Av mätsensorn framgår på en etikett, när ny kalibrering måste göras. 

 

 

 

Läs mer >