Användning
 

Som användare av PFM FLEX kommer du att förändra driftsförhållanden i kyl- eller värmesystem till de beräknade konstruktionsflödena, vilket resulterar i både en förbättrad komfort och en minskad energiförbrukning.

Med PFM FLEX kommer du att upptäcka ett flertal fördelar jämfört med de traditionella instrumenten.

 

 

 

Läs mer >