Produkter

 

Injusteringsinstrument som täcker alla upptänkliga behov av balansering av värme- och kylsystem.

 

Vi var först med trådlösa balanseringsinstrument och nu går vi ett steg längre. Vårt nya instrument PFM FLEX har förbättrad ergonomi och väger endast en tredjedel av sin föregångare.

 

Arbetsflödet är nu ännu enklare eftersom PFM FLEX kan kommunicera direkt med din laptop såväl som med din mobila handenhet. Möjligheten till uppgradering gör att inga balanseringsuppdrag är för stora. Det ökar företagets ekonomiska flöde och förmåga till intjäning helt enkelt. PFM FLEX Easy Flow.

 

 

 

Läs mer >